Inspiratie 2

Over het belang van spelen voor alle andere dingen in het leven.

 

Uit de film ‘Amadeus’. Scène van het componeren van het requiem. Prachtige vertolking van een creatieproces door een genie in, zoals dat vaak met geniën gaat, een vijandige omgeving, die wel zijn talent wil, niet zijn persoonlijkheid. (Engels)
 

Over ons (on)vermogen rationele beslissingen te nemen.

Inspirerend “kind” over talenten en vermogens van kinderen.

Dit wil toch iedereen een keer doen?

Over omgaan met tegenslag.