Inspiratie 2

Over het belang van spelen voor alle andere dingen in het leven. (Engels)

Over spelen en creativiteit. En de functie van het uitproberen met materialen om een idee vorm te geven. En de functie van uitspelen van gedrag, een dienst, een interactie die we willen ontwerpen of implementeren, om het concreet en tastbaar te maken. (Laatste twee onderwerpen van ongeveer halverwege de video.) (Engels)

Uit de film ‘Amadeus’. Scène van het componeren van het requiem. Prachtige vertolking van een creatieproces door een genie in, zoals dat vaak met geniën gaat, een vijandige omgeving, die wel zijn talent wil, niet zijn persoonlijkheid. (Engels)


Over ons (on)vermogen rationele beslissingen te nemen.
(ondertitels op te vragen naast de playtoets).

Inspirerend “kind” over talenten en vermogens van kinderen.
(ondertitels op te vragen naast de playtoets).

Dit wil toch iedereen een keer doen?

Over omgaan met tegenslag.