De stille ramp

 

De benaming ‘de stille ramp’ dook op in de media om woorden te geven aan wat zich in verpleeghuizen en wijkzorg voltrok, terwijl alle ogen gericht waren op de IC-capaciteit en de dagelijkse RIVM-cijfers die om 14.00 uur werden vrijgegeven.

De stille ramp is een film met verhalen, gebaseerd op de werkelijkheid, gespeeld door acteurs.

 

De film kwam mede tot stand dankzij het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dat snel handelde tijdens de crisis en een snelloket opende voor aanvragen voor coronagerelateerde kunstprojecten.

Toelichting op het project (uit de aanvraag bij het fonds):

Dat idee van kunst om de kunst zou heel gruwelijk zijn als het niet zo hopeloos bekrompen was. Geen weldenkend mens gelooft nog in die onzin van pure kunst, kunst om de kunst zelf. In deze dramatische tijden moet de kunstenaar met zijn volk meehuilen en -lachen. Men moet de tak met lelies verlaten en zich tot aan het middel in de modder laten zakken, om diegenen die de lelies zoeken bij te staan. ~ Federico Garcia Lorca

“In mijn eindscriptie voor de Arnhemse Toneelschol stond dit citaat van Lorca. Ik studeerde af in 1988 en kunst bestreek een gebied van Discordia tot en met het Werkteater. De toneelschool was een vrijplaats om alles uit te proberen qua inhoud en vorm. Voor mij kwam het steeds weer terug op inleving. Zo dicht mogelijk de werkelijkheid benaderen door die nog intenser voelbaar te maken.
De stap het podium af tussen het ‘publiek’ in de ‘gewone’ wereld waar mensen werken, leven en liefhebben, vloeide daaruit voort. Op allerlei manieren verbeeld ik de werkelijkheid waarin de mensen die ik ontmoet verkeren en waartoe ze zich kunnen verhouden, mede door mijn weergave ervan. In korte scènes, in monologen, in regietheater, in spiegeltheater.
De verhalen die horen bij de ‘stille ramp’ die zich nu voltrekt en nog altijd niet is afgelopen, wil ik stem, geluid, beeld en vooral ruimte geven voor emotie.
De verschillende perspectieven komen aan bod: de bewoners, familieleden, partners en ook zorgverleners en hun familie. Want iedereen wordt door deze ramp geraakt.
De vorm blijft zo dicht als het maar kan bij waar het echt om gaat: de beleving en het gevoel.”

Amsterdam, 21 april 2020

Dialoog, gesprek, beleid, interactie(f)

Wilt u naar aanleiding van de film een gesprek organiseren met mensen in uw organisatie of met mensen uit verschillende organisaties? Wilt u naast een gesprek ook actief aan de slag met wat er uit het gesprek komt? De acteurs uit deze film zijn allemaal Master of Action Learning. met veel ervaring om in organisaties ervaringsgerichte sessies te ontwerpen en te faciliteren. Het gaat hier altijd om maatwerk, want geen organisatie en geen groep is hetzelfde.
Voel u vrij contact op te nemen. We staan u graag te woord.