Linker-/rechterkolom cases

Reflecteren in Actie en de Lefthand column

Je communiceert altijd

Bij alles wat je wilt doen in het leven gebruik je communicatie. Je praat met anderen. Je wilt informatie, je probeert te beïnvloeden, je wilt je gevoel of je mening overbrengen op de ander, je wilt anderen in beweging brengen, je zoekt begrip, je wilt effectief samenwerken, je wilt een goede verstandhouding opbouwen. Wat je ook nastreeft, er is altijd een moment waarop dit zich vertaalt in een gesprek tussen jou en anderen.

Storingen in de communicatie

Wanneer mensen communiceren gebeurt er veel tegelijkertijd.
Als je kijkt naar een gesprek tussen twee mensen, hebben ze allebei hun eigen gedachten, gevoelens en bedoelingen. Deze worden niet allemaal uitgesproken. Ze hebben wel invloed op het gedrag dat zichtbaar wordt: wat hardop gezegd wordt, en wat zichtbaar voor de ander wordt gedaan. Als je de communicatie van de ander ontvangt krijg je niet alleen te horen wat hij of zijn hardop zegt. Je registreert ook dat er dingen niet gezegd worden. Non-verbaal gedrag is daar belangrijk in. Ook de toon waarop dingen worden gezegd geeft informatie over wat mogelijk de intentie is waarmee het wordt gezegd. Zolang je gesprekspartner zijn gedachten, gevoelens of intenties niet uitspreekt, kun je als ontvanger alleen speculeren over de aard en inhoud ervan. Het heeft vaak wel effect op je. Meestal ontstaan er bij jou zelf ook gevoelens en gedachten in reactie op wat je denkt dat de ander voor zich houdt of eigenlijk bedoelt.
In heel veel gesprekken zitten we er niet zo naast met onze ideeën over wat de ander bedoelt met wat hij zegt en doet, of het vormt geen probleem als we er wel naast zitten.
Voor die gesprekken waarin het wel een probleem vormt, met andere woorden er is sprake van een ongewenst resultaat, is het instrument de linker-/rechterkolomcasus een hulpmiddel om erachter te komen waar het precies aan ligt. Juist als je al van alles hebt geprobeerd, zie je wellicht iets over het hoofd. Met hulp van een linker-/rechterkolomcasus kun je dit aan het licht brengen. Je vergroot dan de kans dat je met een nieuwe oplossing kunt komen die het patroon doorbreekt.

 

Wat ik dacht en voelde en niet zei: Wat mijn gesprekspartner(s) en ik hardop zeiden
Hoe ga ik zeggen dat ik vind dat hij het niet goed doet? Ik: Hoe vind je zelf dat het is gegaan?
Ja hoor, daar heb je het al…. Hij: Prima.
 donderwolk hoofd op tafel gezellig gesprek

De linker-/rechterkolom casemethodiek is ontwikkeld door Chris Argyris c.s.
Op deze site kunt u een format downloaden voor het schrijven van een linker-/rechterkolomcasus.
U kunt deze case vervolgens voorleggen aan Loes. U ontvangt dan een aanzet tot case-analyse retour. Dat betekent dat wat er geanalyseerd kan worden op basis van de informatie uit de casus aan u wordt teruggegeven en dat er vragen worden gesteld over wat niet zonder verder informatie kan worden geanalyseerd. Met deze eerste feedback kunt u kiezen om zelf verder te gaan; heel vaak zijn er voldoende aanknopingspunten om zelf weer eerst stappen verder te zetten. U kunt ook met aanvullende informatie de casus nogmaals insturen en vervolgfeedback krijgen.
Aan een casebehandeling via e-mail zijn de volgende kosten verbonden:
-insturen eerste casus en ontvangen eerste analyse: €30,00, exclusief BTW. Betalen kan via onderstaande button ‘Betaal via iDeal’ voor een eerste casusanalyse. Na betaling kunt u de casus insturen naar info @ de-online-coach.nl. U krijgt op korte termijn een bevestiging en een inschatting wanneer u de analyse kunt verwachten (doorgaans binnen een week).

Een eerste analyse kan vervolgvragen en -onderzoek oproepen. Mocht er aanleiding zijn voor verdere analyse, dan kunt u dat aanvragen. Daaraan verbonden kosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt.