LOESWOUTERSON.NL
Master of Action Learning | Acteur | Coach | Schrijver
LOESWOUTERSON.NL
Master of Action Learning | Acteur | Coach | Schrijver
Loes Wouterson | De Online Coach > Blog > acteren > Van het podium af en nu toch in het spotlicht

Speelmogelijkheden

Spelen is mijn grote liefde.
Vooral het inleven in personages, in het leven van anderen, is wat mijn hart sneller doet kloppen.
Op de Arnhemse Toneelschool leerde ik het vak voor theater en film/tv. En ontdekte ik dat spelen nog veel meer kon betekenen. Dat er zoiets bestond als ‘trainingsacteren’, wat toen net in ontwikkeling was. Met andere studenten aan de toneelschool speelden we levensechte scènes voor politieagenten in opleiding, die leerden in te grijpen in conflicten, om te bemiddelen en slachtoffers en daders hun verhaal te laten doen. Ook bij slachtofferhulp speelden we situaties, zodat hulpverleners ontdekten hoe ze overkwamen in hun gesprekken met slachtoffers.

Gretig op zoek naar meer achtergrond, studeerde ik een paar jaar creatieve therapie, drama. “For many people the word drama is connected with theatre. There is a difference. Drama is a personal experience and theatre is communicating the experience to others.” (bron: http://www.creativepsychotherapy.info/dramatherapy-and-psychodrama/)
Inmiddels speel ik bijna dagelijks tussen en met ‘gewone’ mensen. Doel: een gelegenheid bieden om te onderzoeken hoe je jezelf vormgeeft in relatie tot anderen en wat daarvan het effect is. En wat de mogelijkheden zijn om daarin te groeien, veranderen of overtuigend(er) te worden.

Via Acteursbureau Acteurs in Bedrijf, opgericht door Jouke Kruijer, (nu: ActInc) en Buro Wittenburg, zette ik mijn eerste rollen neer in het bedrijfsleven. Ik ontdekte dat waar in het theater tijd wordt besteed aan lezen en repeteren, ik hier zelf werk te verzetten had om te begrijpen ‘in welk stuk’ ik terecht was gekomen, wat de betekenis was van de verschillende rollen die ik moest spelen en die ik tegenkwam in de ander. En om te begrijpen welke onderwerpen en thema’s belangrijk waren voor deze ‘personages’.
Daar was zoveel in te leren, dat ik met collega André Witbreuk, besloot WWLA op te richten. WWLA staat voor Witbreuk & Wouterson, Levensontwerpers en Actiedenkers. We richtten een opleiding op: WWLA Acteur m/v in het bedrijfsleven. Een opleiding van 20 dagen, omdat we het belangrijk vonden – en dat vinden we nog steeds – dat een startende acteur in het bedrijfsleven, goed beslagen ten ijs komt, zodat hij of zij het meeste recht kan doen aan de mensen die ze tegenkomen in trainingen en workshops, en de acteur van meet af aan een goede bijdrage kan leveren aan het ontwikkelproces van deze mensen.

We schreven competenties en een boek, dat nu het basisboek is geworden voor trainingsacteurs in opleiding.

Spotlight

Deze opleiding bestaat nu bijna 10 jaar. Volgend jaar in 2017 vieren we ons jubileum onder andere met de mensen die ons na aan het hart liggen: de alumni van WWLA. In de aanloop naar het jubileum delen we hun verhalen en ervaringen op een speciale website: de jubileumsite van WWLA. Deze site willen we het komende jaar vullen met verhalen en inspirerende filmpjes over spelen.

En omdat het vak echt volwassen is geworden, na de eerste stappen van acteurs van het podium af, tussen de mensen, ontwikkelden we voor opdrachtgevers en acteurs een Standaard die inzicht geeft in waar je een acteur voor kunt inzetten en wat de acteur daarvoor moet kunnen.

Een nieuwe impuls aan mijn grote liefde!

 

 

 

 

Liked this post? Follow this blog to get more.