Betaalbaar

“Het moet wel betaalbaar blijven.”
Dat statement hoor ik als grote drijvende kracht achter hoe ons land op dit moment wordt aangestuurd:

‘Mooi dat we ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen opvangen. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’
‘Mooi dat we steeds meer mogelijkheden hebben om ziektes te bestrijden en te genezen. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’
‘Goed dat we in een rechtstaat leven en mensen een beroep doen op rechtspraak. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’
‘Mooi dat we wetenschappelijke ontdekkingen doen waardoor we technologisch meer kunnen, bijvoorbeeld als het gaat om schonere energie. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’
‘Prima dat we onze menselijke kant laten zien als mensen weg moeten vluchten uit een oorlog en opvang zoeken. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’
‘Heel aardig: natuur en dieren. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’
‘Leuk hoor, dat mensen in staat zijn een gevoelsleven te ontwikkelen, te musiceren, te spelen en te ontwerpen. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’
‘Prima dat er steeds meer mogelijkheden zijn om zorg aan jeugd te verlenen die het sociaal of geestelijk moeilijk hebben. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’

Het riep de vraag bij me op: wat is ‘het’?
Wat moet er precies betaalbaar blijven? Waar bezuinigen we zo hard voor om ‘het’ te beschermen?
Is ‘het’: de tijd tussen dat je geboren wordt en doodgaat?
Is het de bedoeling die tijd zo ‘betaalbaar mogelijk’ door te brengen? Opdat het voor anderen om je heen gedurende de tijd dat je er bent, ook allemaal een beetje betaalbaar blijft?
Rationeel gezien valt er weinig tegenin te brengen. Wat zou er op tegen zijn dat het allemaal een beetje betaalbaar blijft.
Maar is “Lieve pap / lieve mam, vandaag nemen we afscheid van je. Je hebt een goed betaalbaar leven geleefd. Dank je wel dat je de maatschappij niet teveel hebt gekost,” straks het grootste compliment dat boven je graf kan worden uitgesproken?
Tijd om weer eens na te denken over wat we echt belangrijk vinden en wat het leven de moeite waard maakt. En of geld daar terecht zo’n belangrijke plaats bij inneemt.

Als we leven op een rekenmachine is onze wereld afgemeten, zijn de geluiden beperkt en is afrekening het hoogste goed.

Ik bedank ervoor.

Afbeelding van Alexander Stein via Pixabay

Liked this post? Follow this blog to get more. 

Share this Post