De reis eindigt

De reis eindigt

Toen de coronacrisis uitbrak en de verpleeghuizen op slot gingen, voelde ik onmiddellijk: dit is erg. De bewoners zonder contact met familie en vrienden, zonder activiteiten, afgesneden van de buitenwereld.Ik was door mijn werk als Master of Action Learning, als acteur in organisaties en als Dementia Care Mapper vaak in verpleeghuizen geweest en voelde me altijd betrokken bij het welzijn van de bewoners.De medische blik staat in de meeste huizen

Read More

Testbewijzen

Testbewijzen

“Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de verspreiding van het SARSCoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren en dat de tijdelijke inzet van een bewijs van een negatieve testuitslag voor het virus SARS-CoV-2 kan bijdragen aan het verantwoord openen of geopend

Read More

Betaalbaar

“Het moet wel betaalbaar blijven.”Dat statement hoor ik als grote drijvende kracht achter hoe ons land op dit moment wordt aangestuurd: ‘Mooi dat we ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen opvangen. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’‘Mooi dat we steeds meer mogelijkheden hebben om ziektes te bestrijden en te genezen. Maar het moet wel betaalbaar blijven.’‘Goed dat we in een rechtstaat leven en mensen een beroep doen op rechtspraak.

Read More

Oud

  Dat heb ik vaker in vakantieperiodes.Beelden en gedachten rotzooien door elkaar heen. Hinderlijk associatief. Elke keer als ik denk dat ik het water even stil heb liggen en alles is bezonken, stuitert er wel weer een gedachte met haar kinderpootjes door m’n vijver. Helderheid en troebleringen liggen dicht bij elkaar. Toen ik jong was dacht ik dat ik ooit iets alomvattends zou kunnen maken. Iets wat alles met alles zou

Read More

Houdt u van ons?

Een bijdrage Vier mannen van de twee grootste partijen sinds de verkiezingen, zijn druk met elkaar in gesprek over hoe ons land moet worden bestuurd. Ik hoorde op de radio dat het allemaal “heel intelligente mannen” zijn,  met “grote dossierkennis.”Ze zullen spreken over het geld dat ze namens ons te besteden hebben. Over inkomsten en uitgaven. En ze zullen het hebben over ons. Over onze rechten. En nu het niet

Read More

Delen?

Update op Tweede Kerstdag. Een blog over delen, waar niet op gereageerd kan worden… Een contradictie in zichzelf. Opnieuw geplaatst. Nu open voor reacties.   Eerste kerstdag. 2011. Zo’n periode in het jaar dat het woord ‘delen’ net wat vaker valt dan in andere periodes. Vandaag wat uren gedeeld met familie. Na thuiskomst zie ik wat deze en gene op Twitter heeft gedeeld. Ik stuit op een blog van een

Read More

Delen?

Update op Tweede Kerstdag. Een blog over delen, waar niet op gereageerd kan worden… Een contradictie in zichzelf. Opnieuw geplaatst. Nu open voor reacties.   Eerste kerstdag. 2011. Zo’n periode in het jaar dat het woord ‘delen’ net wat vaker valt dan in andere periodes.Vandaag wat uren gedeeld met familie.Na thuiskomst zie ik wat deze en gene op Twitter heeft gedeeld.Ik stuit op een blog van een van mijn favoriete

Read More