LOESWOUTERSON.NL
Master of Action Learning | Acteur | Coach | Schrijver
LOESWOUTERSON.NL
Master of Action Learning | Acteur | Coach | Schrijver

Samenwerking tussen trainers en acteurs – een onderzoek

Loes Wouterson | De Online Coach > Blog > ontwikkelen > Samenwerking tussen trainers en acteurs – een onderzoek

Onderzoek dat leidt tot een artikel of een boek

André Witbreuk en ik, Loes Wouterson, werkzaam als trainingsacteurs en (co)trainers, oprichters van de WWLA Opleiding Acteur in het Bedrijfsleven, en schrijvers van het boek “Trainingsacteren, een vak om van te leren“, zijn initiatiefnemers van dit onderzoek.

Door onze werkzaamheden horen we veel verhalen uit de praktijk, waaronder verhalen over de samenwerking tussen trainers en acteurs.
Of meer precies: acteurs over trainers, en trainers over acteurs. (We bedoelen steeds m/v – voor de leesbaarheid laten we die toevoeging m/v weg in de rest van de tekst).

Het is een unieke situatie: veel trainers en acteurs zijn gewend om de enige trainer of acteur te zijn in een trainingssituatie – er is (vaak) geen tweede trainer of acteur om met hun werk mee te kijken. Maar trainers en acteurs kijken wel met elkaars werk mee. Ze staan in dezelfde situatie, vanuit een ander perspectief en in een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid.
In die situatie, die soms eenmalig is en maar vier uur duurt, vormen trainer en acteur een beeld van elkaar en van de samenwerking.

Aanleiding

Toen we ons boek schreven over het vak trainingsacteren, kwam uiteraard ook de samenwerking met de trainer aan de orde. En hoe je die zo optimaal mogelijk kunt laten verlopen. Op dat moment merkten we al, hoeveel verhalen we konden uitwisselen over ervaringen met trainers en wat we van trainers hadden gehoord over acteurs met wie ze eerder hadden gewerkt. Dit ging over dingen die we zelf hadden meegemaakt of die anderen met ons hadden gedeeld.

Wat opviel, is dat er uitgesproken positieve verhalen waren: waarin trainer en acteur zo naadloos samenwerkten dat de verteller daar zichtbaar gelukkig over was. In veel van die gevallen zochten trainer en acteur elkaar graag op om vaker samen te werken, als dat kon worden georganiseerd.
En wat opviel was dat er uitgesproken negatieve verhalen waren: waarbij trainer of acteur besloten dat ze nooit meer met die ander wilden werken. Omdat veel van de samenwerkingsverbanden een incidenteel karakter kennen (bijvoorbeeld wanneer een trainersbureau een acteursbureau inschakelt), is het mogelijk om (met name tegen de acteur) te zeggen: voor jou 10 anderen.

De meeste trainers en acteurs willen graag het beste voor de deelnemers in de training, want dat is toch om wie het primair draait.
Uit de wisselende verhalen maken we op dat een goede samenwerking tussen trainer en acteur daarin cruciaal is om er een hele goede sessie van te maken (als de samenwerking ‘stroomt’) of op zijn best een sessie waarin niet teveel schade wordt aangericht (als de samenwerking niet loopt).
Alhoewel we in een vakgebied zitten waarin we het voortdurend hebben over communicatie, feedback, samenwerken en beïnvloeden, krijgen we de indruk dat de samenwerking trainer/acteur niet structureel op de agenda staat, terwijl die toch zoveel invloed heeft.

Afbeelding van Clarence Alford via Pixabay

Doel

Wat we graag willen bereiken is dat we de mystiek van de goede samenwerking handen en voeten kunnen geven en de destructie van een slechte samenwerking kunnen voorkomen.
Met andere woorden: kunnen we goede samenwerking organiseren, ook als we denken dat het vooral om iets ongrijpbaars als ‘een klik hebben’ gaat? Kunnen we vertrouwen in elkaar organiseren, als we weten dat dat belangrijk is bij het samenwerken? Kunnen we uit verhalen van goede samenwerking iets leren wat voor iedereen behulpzaam is?
En kunnen we uit de slechte ervaringen, lessen trekken waar iedereen wat aan heeft, zodat je er in ieder geval in de aanloop naar de samenwerking of met een interventie tijdens de samenwerking, alles aan kunt doen om te voorkomen dat je op een negatieve ervaring afstevent.

Vraag aan jou als trainer of acteur in de trainingswereld

Jouw verhaal!
We horen heel graag concrete voorbeelden van jouw positieve en negatieve ervaringen in de samenwerking.
En wat je nodig hebt om goed te kunnen samenwerken.
Uit alle verhalen gaan we proberen een lijn te halen, een rode draad waaraan we concrete en praktische handvatten willen verbinden om tot een goede samenwerking te kunnen komen.
We zijn bezig om bij dat onderzoeks- en schrijfproces ook een trainer te betrekken.

Uit de verhalen die we tot nu toe hebben gehoord, door de tijd heen en de laatste weken sinds we concreet mensen bevragen, horen we de energie en bevlogenheid van mensen wanneer de samenwerking goed loopt. Acteur en trainer voelen zich beide gezien en sterk in hun werk en hun rol en tillen elkaar, de training en de deelnemers naar een hoger plan.
En we horen de pijn en beschadiging van de keren dat het niet zo is.

We willen heel graag delen wat we uit deze verhalen kunnen samenbrengen en opmaken in de vorm van een artikel of een boek, om niet alleen aan onszelf als trainers en acteurs, maar ook aan de buitenwereld (opdrachtgevers, deelnemers, opleidingsinstituten, acteurs- en trainingsbureaus) te laten zien, wat ons gezamenlijk vakmanschap is en hoeveel impact je kunt hebben als er sprake is van goede samenwerking. Die samenwerking willen we graag bevorderen met wat we in ons onderzoek tegenkomen.

We hebben een korte vragenlijst opgesteld, meer om je op ideeën te brengen over wat je zou kunnen delen, maar voel je vrij om je verhaal te doen, saaie of niet-inspirerende vragen over te slaan. Hoe meer concrete voorbeelden je kunt geven, hoe liever het ons is. Via loes @ wwla.nl kun je de vragenlijst opvragen.

Als je meewerkt, vragen we je of je het leuk vindt als we bij een “met dank aan” je naam en (eventuele) website vermelden. Eventuele quotes worden allemaal geanonimiseerd.

Hartelijke groet,

André Witbreuk, Loes Wouterson
www.wwla.nl

Liked this post? Follow this blog to get more. 

1 Response
 1. benjamin gijzel

  Dag Loes

  Toevallig kom ik – via een prachtige terugspeelmonoloog van Franca Luns – op jouw site terecht en lees de achtergrondinformatie over jullie onderzoek. EErder ha dik al een oproep op LinkedIn gezien – en positief gereageerd – maar dacht niets bijzonder te melden te hebben. Nu ik lees dat er een vragenlijst is, wil ik graag meewerken. Dus stuur maar op.
  Wat ik nu al kwijt wil, is het volgende. Een aantal malen heb ik in een gezelschap van trainingsacteurs deze vraag opgeworpen: Ben je er als trainingsacteur voor de trainer of voor de deelnemer?
  Als je die vraag dan verheldert aan de hand van een concreet dilemma en ook nog eens doorvraagt op de argumentatie bij de gegeven antwoorden , dan blijkt die vraag een golf van zeer reacties teweeg te brengen. Ik noem je dit omdat het misschien ook voor jullie onderzoek iets kan opleveren om bij de relatie tussen trainer en trainingsacteur ook de deelnemer “mee te nemen”. In mijn beleving van de praktijk gaat het altijd om de driehoek: trainer – trainingsacteur – deelnemer.
  groet
  Benjamin

Leave a Reply