Meer dan een score 2

Alleen meten als je echt wilt weten Begin maart schreef ik “Meer dan een score” over wat de Citotoets wel en niet meet. Niet lang daarna wees iemand me op dit krantenbericht: Het maakt duidelijk dat testen niet (altijd) meten wat je weet. Het zelfde geldt voor rapportcijfers: zij zijn regelmatig geen weerslag van wat een kind in huis heeft, maar een uitdrukking van of een kind binnen de gestelde

Read More

Huiswerk afschaffen #WOT 2 – WENS

We schaffen huiswerk voor kinderen af. Huis is thuis. En daar leef je. Daar moet je veilig zijn. Vrolijk. Gelukkig. Geliefd. Vrij. Niet voor niets is het woord “overwerk” uitgevonden. Dat is werk dat je doet buiten de uren die voor werk bestemd zijn. Huiswerkuren zijn overuren. En niet voor niets is het begrip work-life balance in zwang gekomen. Huiswerk verstoort de work-life balance. Hoe kom ik bij deze wens?

Read More